Partijen over beleggen: Beurswereld.com legde enkele stellingen voor

Beurswereld.com legde enkele stellingen voor aan de verschillende Vlaamse partijen, naar aanleiding van de verkiezingen op 26 mei.

Wat is hun visie op beurs en beleggen? Hoe zien zij de toekomst qua belastingen en financiële educatie?

Per onderwerp vroeg Beurswereld.com in welke mate de partijen akkoord gaan en waarom.

De dividendbelasting (roerende voorheffing) van 30 procent is te hoog.

Algemeen kunnen we stellen dat de Vlaamse politieke wereld de roerende voorheffing van 30 procent aan de hoge kant vindt. Deze moet volgens hen eerder omlaag. Ter info: de uittredende federale regering besliste over 2018 een vrijstelling van roerende voorheffing op de eerste 640 euro aan dividenden. Vanaf 2019 gaat deze belastingvrije schrijf omhoog tot 800 euro.

“Het wordt tijd om voor een beter evenwicht te zorgen,” stelde N-VA. “We stellen vast dat het tarief van 30 procent vandaag te hoog ligt als we het internationaal vergelijken, maar ook als we kijken naar welke neveneffecten dit heeft. De Laffercurve treedt op bij dergelijke tarieven. We zien ook een verschuiving naar vastgoed, wat niet helemaal zonder risico’s is,” vervolgde de fiscaal adviseur van de partij.

“Qua belastingdruk op vermogen behoren we nog steeds tot de kopgroep binnen Europa,” aldus Open VLD. “Als er consensus is om toch hervormingen te doen, dan moeten die volgens ons de belastingdruk laten dalen, niet doen stijgen.”

Ook volgens CD&V heeft de roerende voorheffing “een maximale hoogte bereikt.” Op termijn pleiten zij voor een duaal belastingsysteem met onderscheid tussen inkomsten uit arbeid enerzijds en inkomsten uit vermogen anderzijds. “Voor arbeidsinkomsten wordt een progressief tarief gehanteerd, voor vermogensinkomsten een lager, vast tarief. We zijn voorstander van een algemene spaar- en beleggingsvrijstelling omdat die benadering veel meer ruimte biedt om de doorsnee particuliere belegger fiscaal te stimuleren,” aldus de christen-democratische partij.

Sp.a ziet het anders. “Het tarief is niet te hoog, maar de belastingvrijstelling is te laag. Wij pleiten voor een hervorming waarbij de inkomsten uit beleggingen worden samengevoegd met de andere inkomsten, bijvoorbeeld uit arbeid, en om die samen te belasten in de personenbelasting. We trekken de belastingvrije som, ongeacht het type inkomen, wel drastisch op van 8860 euro naar 14250 euro waardoor er 1500 euro belastingverlaging per jaar is,” legde de coördinator van de studiedienst van de socialisten uit.

Volgens Groen is met de fiscale vrijstelling van een deel van de dividendinkomsten een goede stap gezet maar de partij ziet het nog veel groter. “Op langere termijn wil Groen de roerende voorheffing vervangen door een progressieve vermogensrendementsheffing. Door de progressiviteit verlichten we de belastingdruk op het spaargeld van de middenklasse, terwijl de grootste vermogens meer bijdragen,” stelde een financiële expert van de partij.

Effectenbeleggers moeten meer belastingen betalen.

“Met onze hervorming, waarbij we alle inkomsten op dezelfde manier belasten, zullen sommige beleggers minder belastingen betalen, en sommigen meer. Gemiddeld zal er een hogere bijdrage gevraagd worden aangezien sommige vormen van inkomsten uit vermogen nu niet of zeer weinig worden belast,” verklaarde sp.a tegenover Beurswereld.com.

De Vlaamse socialisten staan in hun mening eerder geïsoleerd. De andere partijen beoordelen de belastingen voor beleggers algemeen als hoog.

“Vandaag worden effectenbeleggers onevenredig hard getroffen ten opzichte van bijvoorbeeld spaarrekeningen of vastgoed,” stelde die andere linkse partij, Groen. “In de komende legislatuur stellen we voor om de effectentaks, die juridisch betwist wordt, te schrappen en te vervangen door een heffing op het totale nettovermogen. De huidige effectentaks is oneerlijk omdat het enkel aandelen op een effectenrekening belast. De belastingvrije schijf stijgt naar 1 miljoen euro en je betaalt enkel een heffing voor het bedrag erboven dat start op 0,15 procent.” Op termijn wil Groen een vermogensrendementsheffing die “de huidige vermogensfiscaliteit die erg versnipperd is en onderhevig aan een wirwar van uitzonderingsregels” vervangt. De grotere vermogens moeten op die manier meer gaan bijdragen.

“De belastingen op vermogen liggen in hun totaliteit in België al vrij hoog, net als de totale belastingdruk. Een verhoging is uitgesloten, de afgelopen jaren werd gewerkt aan verlaging van de belastingdruk en die weg willen we verder bewandelen,” stelde N-VA.

Fiscaal voordelig pensioensparen moet ook mogelijk zijn op vrijere basis, in individuele aandelen bijvoorbeeld, en niet enkel via daarvoor voorziene fondsen. (Zoals in Nederland bijvoorbeeld)

“We willen een meer gelijke behandeling van spaarproducten,” luidt verder de mening van N-VA. Een uitbreiding van het pensioensparen naar individuele effecten moet volgens hen kunnen.

Regeringspartner CD&V is ongeveer dezelfde mening toegedaan, maar zoals het de christen-democraten betaamt iets genuanceerder. “Onder bepaalde voorwaarden kan het verruimen van het pensioensparen naar individuele aandelen gebeuren zonder het risicopercentage te verhogen,” stellen ze. “CD&V pleit voor een vereenvoudiging en versterking van het sparen op lange termijn. Door een integratie van het pensioensparen en het langetermijnsparen creëren we een nieuwe federale belastingvermindering. De belastingvermindering is toegankelijk vanaf de eerste euro en dus voor iedere belastingplichtige die wil sparen voor zijn pensioen.”

“Liberalen hebben steeds het fiscaal voordeel van pensioensparen verdedigd. In het kader van een evenwichtige pensioenhervorming opteren we dan ook eerder voor een uitbreiding, dan voor een afbouw,” aldus Open VLD.

De Vlaamse socialisten willen de kosten voor pensioensparen zoveel mogelijk beperken maar het systeem echter niet uitbreiden qua mogelijkheden. “Wij zijn geen voorstander van het uitbreiden van pensioensparen naar individuele effecten,” deelden ze mee aan Beurswereld.com.

“We delen de problematiek die uitgaat van deze stelling, vandaar ‘neutraal’. Echter, in plaats van dergelijke systemen verder uit te breiden, verkiest Groen een vereenvoudiging van de personenbelasting. Het is beter om de personenbelasting te verlagen, zodat werknemers meer netto over hebben en naar eigen believen kunnen sparen met de producten van hun voorkeur,” stelde de partij, die een “beperking aan fiscale koterij” vooropstelt.

De overheid moet meer doen omtrent financiële educatie.

“Het bijbrengen van een financiële basisgeletterdheid in het onderwijs is een goede zaak. Daarom dat Open Vld actief heeft gepleit om dit in de nieuwe eindtermen van het secundair onderwijs op te nemen,” verklaarde een coördinator van de liberale studiedienst.

Regeringspartners CD&V en N-VA zijn eveneens fier op de nieuwe eindtermen, die hameren op basiskennis op financieel vlak.

“Met Wikifin heeft de FSMA reeds, in samenwerking met verschillende scholen, proefprojecten opgestart om leerlingen méér financiële geletterdheid bij te brengen. De resultaten en reacties zijn positief. We moeten hierop doorwerken,” aldus CD&V.

Ook de oppositiepartijen steunen de zaak. “Kan heel nuttig zijn om te vermijden dat mensen later in schuldproblemen komen en bij het geïnformeerd opbouwen van hun privévermogen,” stelden de socialisten.

“Specifiek voor consumentenkrediet is dit een belangrijk aandachtspunt om te vermijden dat mensen in een schuldenspiraal gevangen geraken,” voegde Groen toe. Financieel advies moet volgens hen ook “niet-financiële verwachtingen van de klant omvatten zoals ecologie, sociaal beleid en goed bestuur.”

Beurs en beleggen kan een natuurlijk middel zijn tot verdeling van de welvaart.

Heel wat minder eensgezindheid vinden we omtrent deze laatste stelling.

Het Vlaams Belang gaat helemaal niet akkoord. Sp.a kan zich er ook niet echt in vinden. “Er is ons geen onderzoek bekend dat aantoont dat dit het geval zou zijn,” stelden ze.

De Groenen, liberalen en christen-democraten zien er wel iets in.

“Het democratiseren van de beurs en het beleggen kan spaargeld activeren en zou ertoe leiden dat de gemiddelde hogere return ook terugvloeit naar bredere lagen van de samenleving,” legde Open VLD uit.

“Als mensen makkelijker de weg naar de aandelenmarkten vinden, kunnen ze beter meeprofiteren van het gemiddeld hogere rendement op lange termijn. In de VS is dit bijvoorbeeld een pak meer ingeburgerd bij ‘average Joe’ dan in eigen land,” stelde Groen, waarbij ze ook nogmaals verwezen naar het belang van educatie.

Volg Beurswereld.com ook via Facebook

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s